บอร์ดสยามมงคล

บทความสาระ => บทความธรรมะ => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ พฤษภาคม 24, 2016, 06:51:55 PM

หัวข้อ: กัลยาณมิตร
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ พฤษภาคม 24, 2016, 06:51:55 PM
กัลยาณมิตร แปลว่ามิตรที่ดี คือแท้ผู้ปรารถนาดีต่อเพื่อนด้วยกันด้วยไมตรีจิต
กัลยาณมิตร มีลักษณะ 7 ประการคือ

1.ปิโย ทำตัวน่ารัก น่าคบหา

2.ครุ ทำตัวน่าเคารพหนักแน่น เป็นที่พึ่งได้ ให้เกิดความอบอุ่นเมื่อใกล้ชิด

3.ภาวนีโย ทำตัวน่ายกย่อง ให้เกิดความภูมิใจ เมื่องกล่าวถึง น่าถือเป็นแบบอย่าง

4.วัตตา คอยแนะนำในทางถูก ให้สติเมื่อหลงผิดเป็นคู่คิดคู่ปรึกษาในกิจต่างๆ

5.วจนักขโม อดทดคำพูดและการกระทำของเพื่อนได้ มีเหตุผล พร้อมรับฟังเพื่อน

6.คุมภีรัง กะถัง กัตตา ฉลาดชี้แจง อธิบายเรื่องที่ลึกซึ้งซับซ้อนให้กระจ่างได้

7.โนจัฏฐาเน นิโยชะเย ไม่ชักชวนนำพาเพื่อนไปในทางที่เสีย แนะนำแต่เรื่องที่เหมาะสมดีงาม

จากหนังสือ ภาษาธรรม พระธรรมกิตติวงศ์(ทองดี สุรเตโช ป.ธ.9, ราชบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม