ตำราดูเนื้อคู่ตามอายุ

ตำราดูเนื้อคู่ว่าจะได้กันหรือไม่ โดยดูจากอายุ

ตำราดูเนื้อคู่ว่าจะได้กันหรือไม่ จะใช้อายุของคนทั้งสองคนเป็นเกณฑ์ ตำรานี้เป็นการทำนายตามศาสตร์ของตำราโหราศาสตร์โบราณ ขอให้ผู้ทำนายมีความเชื่อมั่นศรัทธา และโปรดใช้วิจารณญาน


ปีนี้คือปี พ.ศ.2560

อายุของผู้ชาย : อายุของผู้หญิง :